DOPORUČUJI

Nedržím se žádných dogmat, nevnímám žádné osobnosti, ke kterým vzhlížím a názory si bezpodmínečně utvářím sama, ale mám ráda inspirativní bytosti, pořady, články, knihy, filmy, apod. Když hledám odpověď, tak v sobě a v tichu. Když hledám inspiraci pro další krok, tak požádám a ona přijde... jakou formou, to nechávám plně na životě a jeho moudrosti.

Myslet srdcem

Juliet Navrátilová - pochodeň, která vede z mysli do srdce. Nenechme se vtáhnout do osidel strachu, který nás obklopuje. Dostaneme se z toho, když si ho uvědomíme a vědomě zvýšíme své vibrace tím, že se soustředíme na srdce. A na dech, zvuk a dýchání přes srdce. 

Jesua / články od Denisy

Stránky věnované poselstvím od Jeshuy a také článkům a příspěvkům od Denisy...

Film - Nabarvené ptáče

Tohle není obyčejný film, tohle je duchovní epos. Vzkaz našich předků a očista a pochopení naší minulosti.

Film - Máří Magdalena

Nové zpracování z roku 2018, které ve vás vzbudí emoce, lásku a jiný pohled...

Film - Ježíš mě miluje

I německá komedie může odlehčenou formou odkrýt část pravdy...


Pokud Vás mé články na naší společné cestě inspirují či pomáhají, můžete mi poslat příspěvek na mou tvorbu. Děkuji. Číslo účtu: 2801596480 / 2010