Jak uzdravit svůj partnerský vztah? Uzdravit sama sebe.

Nekrásnější a nejsmysluplnější spojení, které bylo zpřetrháno a nyní si k sobě nachází znovu cestu. Dává to velkou naději pro nás všechny.

Mnoho kamarádek okolo mě řeší své současné vztahy s partnery, manžely či dlouholetým přítelem. Je to věčné téma - vztahy, a nyní k tomuto tématu některé ženy přistupují jinak - vědoměji. Jdou více do hloubky, uvědomují si svůj díl na tomto boji, který nikdy bojem být neměl.

Už si jen nestěžují, spíš hledají řešení u sebe. Ptají se sami sebe co dělat, co změnit, aby vztah byl harmonický. Aby viděly vedle sebe silného milujícího muže? Aby mi rozuměl, aby mě viděl, aby mě slyšel, aby mě respektoval, abychom se měli rádi a milovali láskyplně a byli opět v rovnováze?

Je nádhera tuhle přeměnu u nás pozorovat. Je to obrovský posun léčení naší ženské stránky. Nyní přijímáme roli v této hře a chceme vědět, jak to můžeme my sami změnit. Už nehledáme vinu u mužů, nebo někde tam venku, ale hledáme řešení. A v tuto chvíli nastal čas na změnu.

Ráda bych k tomuto tématu zkusila přispět tím, jak to vidím já z pohledu mého stupně vědomí. Věřím, že i jiný pohled vám může přinést vlastní myšlenku, která dokáže změnit vnímání a názor na váš vlastní vztah.

Zapomeňte ve vztahu s partnerem na jakoukoliv manipulaci (i pozitivní), hry na ženu, která je krkem a hýbe hlavou či citové vydírání. To, co vám doteď třeba fungovalo, nebo vašim maminkám či babičkám, už dávno neplatí. Vy žijete teď a tady.

Dlouhou dobu jsme po všech těch zraněních minulosti naší ženské části, uvízly v mužské energii. Dlouho jsme si hrály na muže a našim mužům jsme mezi tím vzaly jejich mužskou část. Proto si přijdete o tolik silnější, o tolik schopnější, o tolik odolnější než váš partner. Nevidíte vedle sebe muže, ale dítě, puberťáka, slabší část vašeho svazku? Ale to, co vidíte, není skutečnost, je to jen vaše iluze.

Je to vaše vzájemná energie, kterou mezi sebou máte, na kterou reagujete, která vás obklopuje. A když všechnu mužskou energii máte vy, tak váš muž nemá na co navazovat, s čím se spojit, co tvořit. Nemůže svou mužskou část rozvinout, protože ono není kam a na co. Má ji žena.

Takže, jak vrátit mužům jejich sílu a nám zase ženskost?

Nyní se nechci bavit o tom, kdo za to může, protože to bychom se bavili o tom, co bylo dříve, jestli vejce nebo slepice. Jen přijměte tento fakt. Už jen to, že toto zjištění přijmete, že jej bez odporu procítíte, stačí k tomu, aby se začaly dít změny.

Podstatné je, že nyní přišla konečně doba, kdy to můžeme uzdravit, vyléčit a my jsme ty, u kterých to začíná i končíJ.

Tak a teď ti řeknu jedno velké tajemství - Vesmír i Matka Země ti přišli na pomoc, takže jediné, co se po tobě chce, je - buď pasivní.

Chce to odvahu, ano chce to hodně síly, ale protože jsi dočetla tento článek až sem, tak jsi to právě ty, která je k tomu předurčena, a která to dáJ. Je čas změnit svou budoucnost, změnit svůj vztah v harmonický, láskyplný a naplněný proud vzájemné lásky.

Nyní se musíš stát ženou a jít do své ženské energie, aby muž vedle tebe mohl začít růst do své mužské energie a případně dospět. Pokud ho nenecháš, nemůže se změnit, to tvá převažující mužská energie mu v tom bránila. A jsou to tvé strachy (z minulosti, z rodiny, v buňkách i po předcích), které ti bránily přijmout plně ženskou stránku, tvou ženskou podstatu.

A co se bude v tuto chvíli dít?

Přijdou strachy. Můžeš na ně počkat, nebo jim můžeš nyní předejít. Obě varianty jsou v pořádku. Nic není špatně. Zkus mi teď rychle říct, co první tě napadne - z čeho máš strach, když si představíš, že budeš nyní pasivní? Když pustíš otěže? Z čeho máš strach, když budeš jemná a křehká? Proč se bojíš být trpělivá? Co se podle tebe stane nejhoršího?

Co sis odpověděla? Je to opravdu reálné? Opravdu se to stane, nebo se to už snad někdy stalo? Nebo je to jen nereálný strach, který sis vytvořila pro pocit své důležitosti, nepostradatelnosti? Máš se tak málo ráda, že si myslíš, že si potřebuješ svou sebehodnotu vynucovat těmito představami?

Odkud to pramení? Kdo se tak v rodině choval? Jak spolu komunikovali rodiče? Nebo snad tvoje babička s dědou? Možná si ani nevybavíš, kdo se u vás v rodině takto choval, pak to je něco mnohem hlubšího, nebo naopak něco z naučených starých vzorců.

Ale sama v hloubi duše víš, že to není reálné, že je to jen představa, kterou sis vytvořila, a nyní je šířena přes tvé strachy. Přijmi myšlenku, že toto není realita, že to je jen představa tvé mysli. A ty už nechceš poslouchat mysl, ale chceš cítit a rozhodovat se srdcem. Nijak to nesuď, nehodnoť, nebraň se tomu, jen to nech projít. Přijmi tu skutečnost, že tohle všechno je jen tvá představa a buď k sobě laskavá.

Další fáze přijímání ženské stránky je bezpodmínečně myslet sama na sebe, jako na nejdůležitější bytost na planetě. Je to fáze, kdy nebudeš řešit svého muže, nebudeš ho hodnotit, soudit, hledat u něj chyby, jen ho necháš být, ať se chová a jedná vůči tobě, jak chce. Uvědom si, že je to jeho, ne tvoje. Ze začátku to třeba hned nepůjde tak lehce, ale když to bez odporu přijmeš a staneš jen pozorovatelem svých reakcí na jeho jednání, budeš lépe a lehčeji přijímat tento proces změny.

Ty se soustřeď jen na sebe. Věnuj jakýkoliv čas sama sobě. Jeď klidně i někam na víkend, nebo si dej vanu, sejdi se s kamarádkami, jdi si číst vedle do místnosti, prostě se věnuj sama sobě. Hýčkej se, buď na sebe hodná, začni prociťovat tu krásu toho, když jsi sama se sebou. Uč se být sama. Věnuj se sobě a soustřeď se na sebe. Muž se začne nějak chovat, reagovat na tento nový stav, ale ty to neřeš, pořád se zaměřuj na sebe.

Další fáze, která může nastat, je, že se budeš cítit rozcitlivělá, zranitelná, křehká. Dovol si to. Klidně plač, buď přecitlivělá, buď unavená, prostě jen buď. Emoce se vyplavují, aby se buňky uzdravily a mohlo přijít jejich nové nastavení. Dovol si tento proces. Je to uzdravování srdce a vyplavování bolesti ze samotných buněk. A opět, neřeš muže vedle sebe, jen se chovej a reaguj, jak to cítíš. Bez odporu přijímej tuto část procesu. Čím méně odporu, tím to rychleji a lehčeji odejde.

A nyní je tu ta kouzelná část, plné přijetí svého srdce a tím své ženské stránky. Zaceluješ se a dostáváš se do své ženské energie. A muž vedle tebe najednou začíná mít prostor pro svou mužskou podstatu. Jde to pomalu, možná ještě občas ujedeš, ale nehodnoť to, neklaď odpor, jen přijímej, každý den teď a tady.

Začínáš se cítit jemně, křehce, žensky, jsi trpělivější, spokojenější, citlivější, láskyplnější a vedle tebe se rodí nový muž. Ráda ho pozoruješ, užíváš si jeho zrod. Začínáš opět pociťovat více a více lásky. Jak k sobě, tak k němu.

Důležité nyní je, že jsi prošla procesem přijetí své ženské stránky a nyní jsi ta, která dokáže tvořit harmonické vztahy a prezentuje rovnováhu.

Ta, která je silnější, než kdy jindy ve své jemnosti.

To, že se máš najednou ráda, že máš ráda své tělo, svou ženskost, je víc, než kdy mohli cítit generace žen před tebou. Užívej si tuto nádheru, užívej si tento stav. Jsi bohyně a nikdo ti to již nevezme.

Je složitější přes článek zkusit popsat transformaci ženství:) Věřím, že nyní máme příležitost se uzdravit a být šťastné a to nám všem z celého srdce přeju - ženám i mužům.

Nyní vlastně stačí, když si nastavíme v naší mysli, že chceme být opět Ženou. Opět tou, která cítí a rozhoduje se srdcem. Přejme si to z celého srdce a pak jen neklaďme odpor k ničemu, co nám přijde do života. Jen to přijímejme a procházejme jednou lekcí za druhou. Vesmír nám plní přání a uzdravuje nás. Důvěřujme tomuto procesu a jděme krok za krokem k přijetí a plnému probuzení svého ženství.

Miluji vás ženy, stejně jako muže a věřím, že žijeme život, který jsme si vysnili:).