Jak žít vědomý život a proč?

Vědomý život je život, který nám umožňuje jít plně do své síly a odpovědnosti. Vědomý život nám ukazuje, že za to, co se nám děje, není zodpovědný nikdo zvenčí, ale jen my sami. Pokud chceme znát své poslání, pokud chceme žít spokojenější život, je čas přijmout tuto odpovědnost a začít se na svět dívat zevnitř sebe.

Přijmout zodpovědnost, není o tom, se obviňovat, litovat, nebo se trestat za to, co se stalo v minulosti, protože nejen, že minulost již neexistuje, ale jen samo přijetí této skutečnosti, vlastní odpovědnosti, nás činí velmi moudrými, silnými a odvážnými.

Jen moudrý člověk si dokáže přiznat vlastní odpovědnost za vše, co se mu stalo a co se mu nyní děje tak, aniž by se vinil, ale naopak s laskavostí a soucitem sám k sobě (a potažmo k ostatním). Moudrý člověk začne na sobě pracovat a změní sám sebe uvnitř, než začne soudit ostatní.

Vědomý život je totiž o změnách. Přijmout do svého života změnu, jako nástroj růstu. Změna je vždy k lepšímu. Věřte nebo ne, ale v důsledku, je změna vždy k lepšímu. Změna se stává v určitém stupni vědomí nedílnou součástí života. Časem se změnám nebudeme bránit, ale naopak budeme plně naslouchat intuici, vnímat ji a svůj život "vést" přes ni.

Pro některé z nás je možná dobré, mít hodně načteno a naposloucháno, ale bez "zanesení" změny (toho, co již víme) do našeho života, nic lepšího nestane - nenastane žádný posun. Náš život se nepromění v lehčí, svobodnější a radostnější.

Každá změna, kterou realizujeme, nás naopak posunuje na naší cestě k uvědomění si toho "Kdo doopravdy jsme a Kým chceme být".

Důvěřovat sám sobě a své intuici, hledat odpovědi uvnitř sebe, je další z fází přijetí vědomého života. To, jak to cítím, jak se u toho cítím, jakou mi to působí radost, je můj vlastní ukazatel a rádce. Již se neřídím tím, jak to má ten druhý, ale plně vnímám sám sebe. Každý jsme jedinečný, každý máme svůj vlastní příběh, a proto máme každý z nás jedinečné vnímání, cítění a bytí. A věřme, že jsme každý také stejně důležitý v tomto procesu transformace. Každý máme svou jedinečnou roli.

Cesta vědomého života není ze začátku a ani v průběhu lehká. Uvědomme si, že se učíme zcela novému fungování - bytí tady a teď. Vracíme se ke své přirozenosti, ke své prapodstatě, sami k sobě a to přes nánosy naučených vzorců, starých nefunkčních přesvědčení, naučených konání, které nyní musíme opustit. A to samozřejmě vyžaduje určitou výdrž ve smyslu, zachovat důvěru v celý proces, mít trpělivost se sebou samými a hlavně se svým tělem. Protože našich těl se tato transformace týká na mnoha úrovních.

Uvědomme si, že měníme své komplexní nastavení, včetně buněk v těle, které jsou průběžně "přeprogramovány". Začíná to změnou v hlavě, pak napojení na srdce, pak ukotvení v břiše. V průběhu toho všeho - přenesení změn do našeho života, postupné odkládání masek a vše se zvědomuje a mění i v našich tělech. Trochu moc na jednoho člověka ve hmotě, nebo snad ne?:)

Naše doteď "funkční" myšlení a vnímání je průběžně kompletně měněno tak, jak postupujeme na své cestě transformace k vědomí.

Není smyslem se v tom piplat, litovat se či vinit, ale naopak v tom najít vnitřní sílu, vlastní cestu k rovnováze, harmonii a důvěru v inteligenci tohoto procesu a v nás samé.

Došli jsme přeci tak daleko, tak pouštějme to staré, měňme sebe a své bytí tak, jak to budeme cítit, jak nám to bude chodit. Buďme takový, jak to cítíme. Klidně si dovolme být naštvaní, zoufalý, unavení, cokoliv nám přijde. Je to proces největší proměny, kterou jsme kdy mohli zažít, zkuste v tomto procesu najít dar.

Dar toho, že poprvé ve svém bytí tady a teď, můžeme zažít sami sebe očištěné, pravdivé bez masek a s plným vědomím toho "Kdo doopravdy jsme!"

A to, co nyní žijeme, nám dává ohromnou moc a sílu nejen pro tento život, ale pro celou naší bytostnou podstatu. My jsme vědomí, my jsme vědomé božské bytosti, které nyní zažívají sami sebe. Tvoříme novou energii, nové fungování sebe sama a tím měníme vše nejen uvnitř nás, ale i vně nás. Již jsme tento proces přijali, tak teď jděme do své síly, do své krásy a jedinečnosti, ať to znamená cokoliv:)