Matka Země nepotřebuje naši pomoc, ale nás

Jedním z programů, které máme vůči planetě Zemi je, že je na člověka naštvaná, a že potřebuje jeho pomoc a podporu. Že potřebuje pomáhat, že chce abychom sázeli stromy, sbírali odpadky či projevovali lítost sami nad sebou a nejlépe i nad ní. Přestaňme podporovat tyto programy přes svoje strachy, jediné, co po nás Země chce - je, starejte se sami o sebe.

Jak to myslí?

Země nás miluje a naši pomoc nepotřebuje, ví přesně co dělá a proč. Potřebuje, abychom se soustředili sami na sebe, na svůj vlastní růst a změnu. Abychom se starali sami o sebe. Jen přes naše odbourání strachů, starých programů a naladění se na vnitřní klid a moudrost, můžeme pomoci sami sobě a tím i jí.

Jen tehdy až se staneme tím, kým doopravdy vůči Zemi jsme, právoplatnými správci Země, přestaneme vytvářet to, proč Země tohle všechno dělá. Kvůli nám a pro nás.

Protože jen pokud změníme sebe, změníme i kolektivní vědomí a tím pádem všeobecné konání, a jen tehdy budeme přesně vědět, kdo jsme a co máme ve skutečnosti dělat. Nyní konáme jen z pozice strachu a starých programů.

Nevěříte? Zeptejte se.

Nalaďme se na svá srdce a zeptejme se Země, nebo stromů, vody, kamenů, jak jim můžeme pomoci, co máme dělat. Odpoví nám z úhlu pohledu našeho stavu vědomí a naladění.

"Milujeme Vás, ale teď se soustřeďte sami na sebe."

Až po opuštění starých vzorců a programů, až po propuštění strachu a naladění se na svůj vnitřní kompas, na své vlastní vědomí, můžeme uvidět skutečnost a uslyšet pravdu - Země ví co dělá a nyní je čas, abychom to věděli i my sami.

Jen skrze náš vlastní růst a osobní změnu se může kolektivně změnit náš přístup k nám samým a tím pádem i k přírodě. Pak činnosti, které nyní děláme z pozice starých vzorců, programů a strachu, již nebudeme vytvářet, neboť budeme vědět a vidět skutečnost. Staneme se právoplatnými správci Země.

Tak důvěru v celý proces správci, změna paradigmatu a tím pádem i nás samých je tu.