Opravdu rozhoduješ o svém životě ty sám?

Všichni jsme se narodili se stejnou radostí v srdci, s lidskostí, svobodnou vůlí a všeobjímající láskou. Všichni jsme na tento svět přišli se stejným úkolem, žít život a získávat zkušenosti. Všichni jsme na tento svět přišli ze své vůle. A každý z nás dostal do vínku svou jedinečnost, své místo a své úkoly. Tak proč se neustále své jedinečnosti bráníme a bojíme se přijmout, kdo ve skutečnosti jsme?

Máme masky, tzv. masky přežití. Masky jsou různé, například: masky hodných holčiček, za každou cenu slušných chlapců, nebo naopak masky arogantních tvrdých macho chlapů a manipulativních žen, které musí mít vše a všechny pod kontrolou. Masky, které si myslíme, že je potřebujeme, abychom tzv. přežili. Nyní přišel čas tyto masky odhodit.

A teď nám položím jednu zásadní otázku, když nám tyto masky nedokázaly do této doby zajistit ten šťastný naplněný život, není na čase, tyto masky už konečně odhodit?

Většina z nás je ve svém nitru nespokojená, většina z nás cítí tlak společnosti a okolí, kterému se podřizuje (tzv. co řeknou ostatní) nebo naopak nadává na všechno a všechny s pocitem vlastní nadřazenosti. Hodně z nás necítíme ještě pořád plně lásku sami k sobě a ani netušíme, co je to vlastní sebehodnota. Nasazujeme si masky, kdykoliv vyjdeme z domu a někdy i ve vlastním domě.

Proč tomu tak je? Můžeme být opravdu někdy plně šťastní? Jsme to my, kdo svůj život řídí a tvoří, nebo jsme tu jen od toho, abychom přežili?

Svět se mění, společnost se mění, příroda se mění a my se musíme změnit také! Ano, a máme se změnit, můžeme se změnit, měli bychom se změnit, ale každá změna chce odvahu.

Převzít odpovědnost za svůj vlastní život, chce prostě odvahu. Ale my ji máme. Každý z nás ji má v sobě - ve svém srdci. S touto odvahou jsme se narodili a tuto odvahu chce z nás nyní život "vytlačit" na povrch. Jako děti jsme se ničeho a nikoho nebáli. Milovali jsme každého a každou situaci. Pokud se nám něco nelíbilo, dali jsme to ihned najevo, protože jsme se nebáli reakce okolí, vnímali jsme odvahu jako svou přirozenost. A k této přirozenosti se nyní vracíme.

Ale co je to vlastně ta odvaha? Odvaha je statečnost - cnost, která určuje naši rozhodnost v obtížných situacích, vytrvalost a trpělivost v úsilí o dobro a dává nám sílu překonat strach.

Ale odvaha nás také vede ke svobodě a vlastní sebehodnotě a sebelásce. Odvaha nám pomáhá k vlastnímu vedení svého života a ke spolutvoření se životem. Je to kvalita, kterou máme každý z nás, a kterou je nyní čas probudit, rozpoznat a přijmout.

"Lidé se obávají neznáma. Jest pravda, že každé opuštění starého znamená nejistotu - skok do tmy. Avšak kdo chce pomoci sobě a jiným, musí opustit dobré, aby mohl vybojovat lepší. Nesmí držeti pevně vrabce v hrsti jen proto, že je lepší než holub na střeše. Bez odvahy ke změně není zlepšení, a tak není ani blahobytu!" - Tomáš Baťa český podnikatel 1876 - 1932

"Štěstí spočívá ve svobodě a svoboda v odvaze." - Perikles starověký athénský politik -494 - -429 př. n. l.

"Naučil jsem se, že odvaha neznamená absenci strachu, ale vítězství nad ním. Statečný člověk není ten, který se nebojí, ale ten, kdo svůj strach překoná." - Nelson Mandela bývalý prezident Jihoafrické republiky, bojovník proti apartheidu 1918 - 2013

"Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší." - Steve Jobs americký podnikatel a zakladatel společnosti Apple Inc. 1955 - 2011

Každý člověk dokáže cokoliv, co přesahuje jeho samotného. Každý z nás má totiž schopnost žít svůj život podle sebe a být šťastný. My si určujeme, jací jsme, jací budeme a kým chceme být.

Když v sobě objevíme opět ty hodnoty a kvality, které známe, a které jsme měli všichni na začátku, zjistíme, že život může být opravdu takový, jaký jsme ho jako děti viděli, a jaký jsme ho jako děti chtěli. Zjistíme, že jsme to jen a jen my sami, kdo může změnit svět, a to jen tím, že budeme "řešit" jen a jen sebe.

Držme se sami sebe, držme se svých hodnot a uvidíme, že i jako jednotlivec dokážeme neuvěřitelné věci. Ty tvoříš svůj svět, ty jsi tento svět.