Přijmi svou ženskost a staň se bohyní

Před časem se mi ozvalo více kamarádek najednou se stejným problémem, ale ke každé přišel z jiného úhlu pohledu a každá řešila jinou bolest, či formu nepřijetí sama sebe. Všechny spojovalo ale jedno velké téma - přijetí svého ženství - své ženské stránky a ženské energie.

Dnes se my ženy postupně rozpomínáme na svou ženskou stránku, jsme již příliš dlouho v mužské energii, a proto máme pocit těch, které musí dělat všechno sami, jinak by nic nefungovalo. Naši muži nejsou pro nás muži, jsou příliš tlačeni hlavně na výkon a to se v naších očích projevuje v jejich nemohoucnosti. Připadají nám málo odvážní, málo silní, málo schopní...ale oni ani nemohou být jiní- my je totiž nenecháme!

Ale pozor na souzení a vykřikování soudů, není to vina žen. O vině se nedá mluvit vůbec. Vina je jen další forma strachu. Muži přijali již v minulosti tyto své role (na výkon) a ženy zase dostaly ty svoje (přestat být ženy a všechno zvládnout). Je to vzorec minulosti a nyní přišel konečně čas, kdy se můžeme navrátit sami k sobě a ke své pravé podstatě.

Ženy se stávají ženami a muži se mohou stát konečně muži!

Protože ženská energie je jiná, než jsme všechny doteď byly zvyklé. Ženská energie je jemná, trpělivá, klidná, rozvážná, přemýšlivá, v harmonii a rovnováze. Ženská energie netlačí, nehodnotí, nesoudí, ale jen láskyplně tvoří. Její tvorba je v srdci - uvnitř. Navenek ji pak demonstruje prostřednictvím muže. To muž je tvůrce ve fyzické rovině.

Žena tvoří z pozice lásky, Například když připravuje rodině jídlo a dává do něj lásku, tvoří tím rozpoložení a naladění rodiny. Správnou stravou dokáže i léčit rodinu a její jednotlivé členy. Ale o tom zase v jiném článku:)

Když žena vytvoří svůj záměr v mysli, muž je ten, který ho pak uvede v realitu. Ale to vše z pozice lásky a sounáležitosti. Tam ještě zatím většina z nás opravdu není:) Ale jdete správně!

Samozřejmě ani mužská energie na tom není zatím tak, jak by měla, ale je to právě žena, která až přijme plně svou ženskou stránku a začne tvořit z pozice ženské energie, dovolí muži, aby mohl začít tvořit svou mužskou část. Ano, je to zase na nás ženách:) Je to naše volba a máme na to schopnosti, láskyplnost a informace, abychom to nyní dokázaly.

Mnoho z nás cítí, že se něco děje s naším pohledem na ženství a naši ženskou stránku. Nyní nastal čas podívat se do hloubky. Zaměřte se na vaše největší strachy, na to, co z minulosti vám nedovoluje plně realizovat a tvořit své ženství a ve svém ženství. Podívejte se do svých rodin, na své maminky, babičky - učte se a poučte se z jejich zkušeností a vzorců. Některé budete muset jít hlouběji do minulosti, budete se muset podívat na své strachy až na dno.

Otevřete se proudícím energiím, které nyní proudí teď a tady. Léčí nás a prostřednictvím Vesmíru a Matky Země vyplavují tyto naše bolesti a mnohdy i děsy. Přijměte toto léčení jako dar, bez odporu a hodnocení. Je dobré za tím vidět příležitost žít lehčí, láskyplnější a zdravý vztah sama se sebou, se svým partnerem, se svými dětmi, se svou rodinou, se svým okolím.

Jste silné, ani netušíte, jak moc -  jste silné ve své křehkosti a láskyplnosti. Uzdravte svá srdce, přijměte svou hodnotu, lásku a sílu. Jsme bohyně, jako bohyně jsme přišly na tento svět a jako bohyně z něj odejdeme. Sebeláska, sebevědomí a sebehodnota není arogance, ani pýcha, když je realizována v pokoře a vděčnosti. V harmonii a s klidem.

Dovolme si být konečně láskyplnými ženami, protože to je nejkrásnější pocit, který můžete jako žena žít tady a teď!

Budu ráda za vaše postřehy a dotazy na této vaší cestě, protože je to velké téma, kterému se budu nyní i více věnovat.