Propojení všech našich částí a bytí v celistvosti

Tvoříme ze svého středu- ze svého vnitřního nastavení - ze svého srdce a nyní přijímáme všechny naše energetické části. Ať už ty zapomenuté, nebo ty, které jsme si neuvědomovali, že je vůbec máme. Všechny naše části se spojují v celek a vedou nás do našeho středu - středu samotné naší existence. A děje se to samo.  

Nejsme naše těla, nejsme naše myšlenky, nejsme ani naše emoce, jsme samo vědomí - energie samotné existence, která se poznává a tvoří tady a teď. Naše energie proudí skrz naše tělo (tělo, mysl, srdce) a my se otevíráme procesu samotné existence - životu tady a teď.  

Naše všechny části se mohou konečně naplno spojovat, prolínat, ukotvovat a dokonce i navracet. Stáváme se celistvou lidskou bytostí, která přijala změnu a proud života. Naše části - naše jedinečně namíchaná esence (ženská, mužská, dětská, ohnivá, vodní, vzdušná, zemitá, energická, pasivní, sexuální, vesmírná, zemská ...) - se navracejí a spojují v dokonalý celek. 

Nyní neseme pozitivitu, necháváme proudit energie skrz svá těla a jsme vedení božským Bytím z pohledu lidské bytosti, která poznala skutečnost a vnímá jen dokonalost a záměr. Záměr vnímat a žít život takový, jaký je. V propojení mužské a ženské části, v propojení srdce a mysli, v propojení všech živlů a energetických center se rodí celistvá bytost - lidská bytost.

Lidská bytost, která pochopila, že všechno, co vnímala jako negativní, byly programy. Skutečnost je často úplně obráceně, než jsme si mysleli. Lidská bytost, která prožila a přijala v sobě viníka i oběť a nyní nesoudí, nehodnotí, neřeší, jen přijímá a soucítí. Lidská bytost vidí krásu ve všem a všude. Lidská bytost ví, že je jen dobro, ale ne skrz naivitu, ale skrz zkušenosti a uvědomění.

Stali jsme se lidskými bytostmi, které žijí v lásce, neboť přijali strach a nyní jsou chráněni a milováni celým vesmírem a sami sebou.

Rozhodli jsme se být šťastní, protože již jsme šťastní. Být šťastný je stav, který už v sobě máme, jen jsme ho na čas přestali vnímat. Je jedno, co se děje okolo, či jaké myšlenky nám ještě chodí. Neboť cokoliv se děje či dělo, nemá vliv na to, kdo jsme a jak se cítíme.

Rozhodli jsme se pro stav štěstí a nyní se díky tomuto rozhodnutí, život sám postará o zbytek. Nic nedělejme, nic neřešme hlavou, jen buďme šťastní.

Opusťme programy, že budeme šťastní až...až splatím dluhy, až vychovám děti, až změním práci, až si najdu partnera, až se změní má rodina, až najdu smysl života, až... žádné až neexistuje, je to jen v našich hlavách (programy a strach). Ve skutečnosti jsme šťastní už nyní, protože to co se děje, nemá vliv na stav štěstí. 

Celistvost je o neřešení, ale o přijímání, neboť vše se děje samo. A jen díky našemu přijímání a vnímání sami sebe, může celistvost dokončit svůj proces.

Celistvost v nás je něco nepopsatelného. Je to skutečnost, kterou cítíme neustále, je to celistvost, které již nikam nejde, ale jen je, stejně jako náš vnitřní klid a naplnění. Celistvost je naplnění srdce, mysli i Ducha. Je to celistvost samotného Bytí. A touto celistvostí jsme a vždy budeme.  

Lidská bytost ve své celistvosti je zázrak, kterým každý z nás jsme, ať se nacházíme v jakékoliv fázi našeho života.