Skutečná hodnota vody a její význam pro život

Většinou k vodě přistupujeme jako k něčemu obyčejnému, co je rychle a snadno dostupné, co teče z kohoutku a je v našich končinách vždy okamžitě k dispozici. To přispívá k tomu, jak s vodou plýtváme, jak k ní přistupujeme, jak ji vnímáme, jak si plně neuvědomujeme její skutečnou hodnotu a význam.

Mluvit o tom, že bez vody bychom nežili, nevznikli, že voda rovná se život, to samozřejmě víme, ale zdá se mi, že to plně necítíme, nevnímáme její význam a hodnotu každou buňkou našeho těla.

Nejen, že se voda v některých končinách stává dražší a vzácnější než diamanty, že v některých částech světa již bují války ne o ropu, ale o vodu, a že co se týká burzy na světových trzích, tak voda se stala již dávno velmi vyhledávanou komoditou. Stále si v naší části světa nepřipouštíme hodnotu a význam vody, jak z hlediska materiálního, tak hlavně duchovního.

Voda je součástí veškerého života nejen na Zemi. Voda se podílí na vzniku života a bez vody život končí. Voda je hlavně silný a nedoceněný informační a energetický přenašeč.

Zamýšlím se nad tím proto, že čím dál více pociťuji, že bychom měli začít smýšlet a následovat vodu jinak, než doposud. Jak s vodou komunikuji, předávám si s ní lásku, očistu, energii a podporu, stále více si uvědomuji její neskutečnou sílu a schopnosti. Začít si vodu plně uvědomovat, jako něco živého, vědomého, něco, co je stejně vnímavé a cítící jako my sami je podle mě budoucnost spolupráce s vodou jako živoucí bytostí.

Právě známý japonský vědec Masaru Emoto přišel na to, jaký význam a energii voda má.

"Není žádné jiné látky na světě, s níž je naše blaho a zdraví tak úzce spojeno, než právě s vodou."

Masaru Emoto - doktor alternativní medicíny prozradil světu o tajemstvích vody víc než kdokoliv jiný. Svými poznatky a nadšením naučil miliony lidí po celém světě milovat čistou vodu. Stal se legendou v oboru biologie a alternativního léčení.

Doktor Emoto prokázal, že voda je významným nosičem informací. Podařilo se mu to fotografií mikroskopické částečky vody - malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů. První fotografii pořídil Masaru Emoto ve své laboratoři v Tokiu. Kromě vědecké hodnoty, kterou fotografie mají, jsou také vyhledávaným uměleckým dílem. V současné době je v oběhu několik tisíc Emotových autorských fotografií krystalů vody.

Význam vody jako nosiče energie je již znám a je jen otázkou času, kdy se voda stane součástí otevřeného výzkumu s volnou energií. Dokonce se voda, která má mnohem silnější energii, může využívat místo ropy, a nahradit tak v budoucnu i jiné - neekologické technologie.

Voda je pro budoucnost planety velice důležitá a je nyní na nás, abychom začali tento živel více vnímat, pozorovat, ochraňovat, hýčkat, ale vysílat mu i lásku a vděčnost. Začněme s vodou komunikovat, spolupracovat a zařaďme ji do svého citového života jako součást bytí. Třeba jen tím, že si začneme uvědomovat její význam a začneme k ní vysílat lásku, že s ní začneme v duchu mluvit.

Voda je nosič energií a informací, kdy je tímto směrem zatím plně nevyužívána.  A přitom právě tyto její schopnosti jsou natolik významné až posvátné - což si například indiáni plně uvědomují - že nerozumím tomu, proč my stále její hodnotu nechceme docenit a vidět.

Malý příklad na zvědomování vlastního vnímání vody v našem každodenním životě. Začněte tvořit zázraky!

Začněte přes vodu posílat a realizovat své záměry. Před vypitím každé vody, protože voda jako nosič informací dokáže tyto sdělení a energie, předat dál do našeho těla a tím je začít uskutečňovat, sdělte v duchu vodě svůj záměr. Jak? Nejdříve se pozitivně vylaďte a zároveň se nalaďte srdcem na vodu. Poté ji pošleme svůj dnešní záměr (např. mým záměrem je být více sebevědomá, mým záměrem je vyléčit ekzém, mým záměrem je cítit více lásky, ...) a poté vodu vypijte. Tento záměr, tyto informace nám voda přenese dovnitř do těla, a díky informaci, kterou jsme vodě sdělili a její vibrační energii a vodě v našem těle, dojde ke spojení a tento záměr se v těle začne transformovat - skutečně realizovat. Je to pro vás až neskutečné, ale voda tohle opravdu dokáže.

Takto záměr přes vodu můžeme samozřejmě realizovat i při vaření, při zalévání nebo při koupání. Prostě se učme automaticky tvořit s vodou. Záměr může být v různých podobách, například: Mým záměrem je zlepšit náladu celé rodině. Mým záměrem je, aby mé květiny více kvetly. Mým záměrem je mít krásnější a hladší kůži. Prostě si záměr tvořme sami podle svých potřeb a pocitů.

Já používám a zároveň testuji:) tzv. diamantovou vodu, o které píši v jiném článku na tomto blogu, ale lze toto dělat i s "obyčejnou" čistou vodou, kterou používáme a pijeme denně. A víte co, funguje to. Dokonce jsem tímto způsobem vyléčila ekzém, který mě během transformace delší dobu trápil.

O vodě si nepovídáme naposledy, toto je jen první zmínka o ní a o její hodnotě a možnostech. Ráda bych, abychom si jejího významu začali všímat, začali ji pozorovat a vnímat jako součást nového života na této planetě. Voda nám dokáže při transformaci i velice pomáhat, nejen formou čistění a léčení, ale i při samotné transformaci jako takové.

Budu ráda za vaše zkušenosti, postřehy a vlastní pozorování s vodou.