Současná situace z jiného úhlu pohledu

Co když je současná situace dobrá? Co když má přinést něco, co bychom jinak nespatřili? Co když se nám to děje pro naše nejvyšší dobro? Zkusme se na současnou situaci podívat z jiného úhlu pohledu. Zkusme nyní opustit strachy, obavy a uvidět něco, co nám přináší současná pandemie za možnosti a vnitřní posuny. Využijme této příležitosti a přeměňme své životy v něco lepšího.

Nyní jsme teprve na začátku krize a již nyní rozděleni podle toho, v jak hlubokém strachu se nacházíme. Jinak na tuto situaci bude nahlížet člověk, který strach nepociťuje, jinak ten, kterému se zvědomují obavy o vlastní život, jinak ten, kdo pociťuje strach z možného nedostatku a jinak ten, který pociťuje obavy z manipulace moci, omezení svobody, apod. 

Strachy má každý své a přicházejí přesně takové, jaké každý potřebujeme, abychom si uvědomili, kde je naše bolest schovaná a přijali i tuto svou část. Začali hledat svou vlastní hodnotu.

Ještě než tato situace nastala, pociťovali jsme tlaky na své životy, na to jak žijeme, jak fungujeme, jaký je smysl toho všeho a stále více jsme měli obavy o planetu Zemi, o přírodu, o stromy, o vodu, o budoucnost, o kvalitu života, o naše zdraví a spousty dalšího. Hledali jsme vyšší smysl a stále více jsme cítili, že takhle to dál nejde a něco se musí stát.

A tak se stalo. Stalo se něco, co nám přišlo pro naši pomoc, pro naše probuzení, pro naše dobro. Je to přesně takové, aby to spustilo naše největší obavy a my dostali možnost se posunout.

Nyní se bude mnoho z nás rozhodovat, jakou cestou půjde. Cestou strachu, nebo cestou růstu?

Jaká je cesta strachu?

Přes naladění se na obavy, paniku, manipulaci, sledování druhých a jejich lynčování, omezování své svobody a svobody ostatních prostřednictvím svých strachů, nebo také posmívání se druhým a hodnocením toho, jak k této situaci přistupují, vytváření dalších obav a opatření, slepé přijímání z pozice moci jiných a dávání své pozornosti ven, místo dovnitř...

Jaká je cesta růstu?

Přijetí současné situace takové, jaká je a pozorovat ji nestraně, a přitom se naladit - vejít do svého vnitřního prostoru "někde" uprostřed srdce a tam hledat svou vlastní cestu a pocity. Sledovat sebe, jak se cítím, co vlastně chci, co mi to celé přináší za informace o mně? Jaký život bych mohl/a žít, kdybych si dovolil/a být podle toho co cítím ve svém srdci? Jaké možnosti se mi tu nyní odkrývají? Najednou nejsem jen já sám, ale jsme tu všichni v jeden celek. Ale jen skrz sebe, mohu změnit něco okolo sebe. Jen já sám.

 Co nám tato situace přináší za informace o nás samých?

Že se opravdu můžeme zastavit? Že můžeme najednou uvidět jiné hodnoty sebe sama a života jako takového? Že život lze žít jinak, než jsme si doposud mysleli? Že mohu méně pracovat a nehonit se za materiálními věcmi, které v důsledku nepotřebuji? Že mohu více chodit do přírody a věnovat se sám sobě nebo rodině? Že jsem součástí celku a mám své místo i jako jednotlivec? Že záleží na mně, jak budu svět okolo sebe vnímat a tím i vytvářet? Že jsem to nakonec jenom já, kdo má tu moc, změnit svůj život?

 Co nám situace přináší za informace o nás jako o lidstvu?

Že když méně spotřebováváme, že se planeta obnoví sama a rychle? Že nás příroda nepotřebuje, ale my potřebujeme přírodu? Že dokážeme spolupracovat společně, když máme pocit, že jde o život? Že máme nekonečný smysl pro humor i v tíživé situaci? Že máme tu moc změnit svět k lepšímu, když změníme své návyky a hodnoty?

I v této krizové situaci lze najít dobro. Ovzduší se zlepšuje, příroda se sama obnovuje, lidé jsou více v přírodě a cítí větší sounáležitost, méně pracujeme a nehoníme se pro systém. Najednou více přemýšlíme nad tím, jak jsme žili doposud a jak budeme žít poté. Přemýšlíme nad hodnotami, které jsou podle nás opravdu důležité. Někteří již opouštíme staré vzorce a programy mysli a hledáme nové. Chceme žít smysluplněji a s větší sebehodnotou. 

Můžeme se naladit na energie strachu, paniky, nenávisti a manipulace, nebo na vibrace pravdy, lásky, nových příležitostí a nového paradigmatu. Jen každý z nás sám za sebe má tu moc. Jakou cestu si zvolíte Vy sami, je na Vás.