Strach je to, co tě drží od tvého štěstí

To, co vás svazuje a drží ve vězení nevědomosti je strach. Strach hledejte za každou nepříznivou, negativní emocí. Strach najdete pod pocitem viny, lítosti, agresivity, souzení, bolesti, oběti, hněvu, obavy, podrážděnosti a podobně. Naopak vše pozitivní a příjemné najdete pod láskou. Odvahu, laskavost, vděčnost, pokoru, trpělivost, soucit, porozumění, radost a tak dále.

Strach je energie starého systému, která má být nyní uzdravena. Již není prostor pro strach. V novém paradigmatu není strach, ale láska, a proto i na nás všechny jsou vyvíjeny tlaky ohledně propuštění strachů a toto naléhání bude stoupat s tím, jak jdeme více do nového paradigmatu.

První, co vás asi bude zajímat je, jak rozpoznám strach. Co je již strach, a co je naopak v pořádku. Asi vás hodně překvapí, že strach je i tam, kde byste ho nečekali. Jak jsem již řekla, hledejte ho za vším negativním, nepříjemným, odmítavým. Za vším, z čeho cítíte tlak na srdci či v břiše.

Strach rozpoznáte tak, že když cítíte z nějaké situace, osoby nebo činnosti radost, lehkost nebo se těšíte, je to láska, vše ostatní je strach. Ano, všechno to ostatní je strach.

Naším úkolem je, překonat, propustit strach ze svého života. Vězte, že strach neexistuje, je to jen stav mysli a starého systému, který vás drží. Ale když začnete jako první cítit a jednat srdcem na místo mysli, začnou se dít zázraky. Srdce je první, mysl je až za srdcem - mysl má jednat ze srdce.

Strach je nyní naše největší slabina, strach je to, co nás drží od naší velikosti, našeho sebevědomí, naší radosti, našeho štěstí. Strach je to jediné, co nás drží od naší svobody.

A víte co, jsme na této Planetě v tuto chvíli právě proto, abychom strach překonali. Aby nad námi strach již neměl moc. Abychom svou vlastní moc převzali do svých rukou, do svých životů, do svých srdcí. Abychom se stali svrchovanou mocnou bytostí, kterou ve skutečnosti jsme.

První krok je, přijmout, že mě od mé pravé podstaty v životě drží strach.

Druhým krokem je uvědomit si, že strach již ve svém životě nechci. A začít si uvědomovat svou odvahu.

Třetím krokem je uvědomění si, že udělám vše proto, abych strach ze svého života dostal, abych ho rozpustil. Protože já jsem láska a chci cítit lásku, tvořit lásku, být láskou.

Čtvrtým krokem je začít na tomto rozpuštění vědomě pracovat. To znamená učit se trpělivosti a krok za krokem začít pracovat na odbourání strachu. Bez trpělivosti to nepůjde:)

Pátým krokem je každý den začít pozorovat své pocity, co je strach a co je láska. Jen jednoduše krok za krokem poznávat co je strach a co je láska. A takto postupně sledovat a rozpoznávat. Nijak se v tom ale nezaseknout a nenimrat. Najednou zjistíte, kolikrát denně vás drží, přesměruje, ovládá strach a kolikrát vyhrává ve vašem životě láska - vaše srdce. Překvapí vás, jak moc žijete v područí svého strachu a ne své duše, svého života.

Šestý krok již přichází pomalu sám, protože když máte odvahu, trpělivost a začínáte pozorovat, začíná se vám také dít to, že chcete ve svém životě více lásky a méně strachu. A jak začínáte strach vidět, tak on postupně mizí - rozpouští se. Protože ve chvíli, kdy strach vidíte, a že má mrška pěkné skrýše, přestává mít sílu a moc nad vámi. Ano, tak málo stačí, jen ho rozpoznat, uvidět a nechat odejít.

Postupně začíná ve vašem životě převládat láska. A i když chodí ještě zkoušky, protože strach je ve vaší mysli, je ve vašich buňkách, je ve vašich vzorcích, vy ho již nyní vidíte a to je velký pokrok.

Sedmý krok, pokloňte se před sebou samými a začněte si sami sebe vážit, protože každý, kdo se dá na cestu lásky, se dal na cestu vyléčení, na cestu osvobození, na cestu nového nádherného života a to chce hodně hodně odvahy, a tu vy přeci máte.

Osmý krok, pouštět, rozvazovat, rozplétat, odpouštět, soucítit, porozumět, nesoudit, začínají se na vaší cestě objevovat ctnosti, které jste si ani dřív neuvědomili, že máte. Najednou se stáváte více a více pány svého života. Již u vás převažuje více lásky a méně strachu. Najednou se dokážete i zasmát tomu, co strach zase vymyslel, v jaké podobě přišel. Baví vás sledovat, jak pěkně jeden strach za druhým pouštíte. Někdy je to náročné, pláčete, cítíte bolest, lítost, vinu, zlost, agresi, hněv, ano tolik podob má strach. Pokud se tyto emoce stupňují, poděkujte za ně, to vás opouští strach - pěkně se vyplavuje a vy se čistíte. Možná chcete být více sami, možná jste více unaveni, více odpočíváte, spíte, vše je v pořádku, nic není divné. Je to léčení a to vyžaduje vaše emoce, trpělivost a víru.

Devátý krok, tak ten je úžasný, najednou vám přichází dary. Dary v podobě intenzivních pocitů lásky, radosti, vděčnosti, laskavosti, odvahy, začínáte si sami sebe neskonale vážit a cítíte, jak roste vaše odvaha, láska ve vás doslova proudí. Čím více máte v sobě lásky, stoupá vaše sebehodnota a sebeláska, a tím více milujete i ostatní. Už ne z pozice toho, že byste je potřebovali ovládat, nebo vyžadovali jejich lásku. Máte se natolik rádi, že lásku ostatních nepotřebujete, ale máte ji.

Desátým krokem je to, když plně vyhrajete nad svým strachem a stáváte se láskou, světlem. V tuto chvíli již cítíte štěstí a spokojenost jen tím, že jste. I pokud cítíte smutek, jste šťastní. Tento pocit se špatně popisuje, ten se musí zažít. Nyní již víte, kdo jste, kam jdete, co je vaším smyslem. Cítíte život a lásku ve všech vašich buňkách a stáváte se bohy svého vlastního bytí.

Další kroky již nejsou nutné popisovat, protože nyní již nepotřebujete vedení a rady, nyní jste sami svými vůdci a svůj život si vedete sami podle sebe, podle své duše, podle svého srdce. Zde se již setkáváte na úrovni rodiny duší. Zde jste nyní sami sebou a zároveň v celku, s komunitou, s přáteli, v jednotě. Zde na vás již starý systém strachu nemůže, zde jste svrchovanými bytostmi, které prošli bránou ze starého systému strachu do nového systému lásky.

Už víte, že bez spirituality, bez duchovnosti to nepůjde. Ale právě spiritualita - evoluční vývoj je ta nejkrásnější cesta, na kterou jste se mohli dát. A to, že nyní v tomto čase, máme to privilegium toto zažít, za to bychom měli cítit největší vděčnost, protože toto je privilegium, pro které jsme sem přišli, tak si ho nyní všichni, již vezměme. Staňme se vládci svých životů, svého bytí tady a teď!