Tvoříme nové paradigma tady a teď

Bylo mi dovoleno nahlédnout přes závoj mlhy, týkající se budoucnosti a toho, co se nyní odehrává na úrovni vědomí a tvůrců v první linii. Tu krásu a dokonalost si nemohu nechat pro sebe, a proto jsem se rozhodla poodkrýt nám alespoň tu část, kterou lze popsat slovy.

Pokud propustíme staré programy mysli, pokud přijmeme všechny naše strachy, dostaneme se ke své odvaze a plné otevřenosti tohoto procesu, stane se zázrak a my začneme tvořit novou Zemi, nové paradigma z pozice lidské bytosti. A tento tvůrčí proces plně veden našim vědomím nám přinese klid, požehnání a naplněnost našeho bytí tady a teď. Láska a harmonie, to je oč tu běží.

Matka Země spustila proces obnovy za účelem probuzení co největšího počtu lidských bytostí a spoluvedení již probuzených a připravených tvůrců. Co je naším úkolem ? Co je tou esencí, kterou nyní tvoříme?

Každý máme svou vlastní jedinečnou esenci, jedinečný dar. Někdo je více napojen na Matku Zemi, někdo na lidské bytosti, někdo třeba na vesmírné průvodce. Nyní je cílem napojit se sami na sebe, na svůj střed a z této pozice vlastního božství začít tvořit novou Zemi. 

Jen z pozice svého srdce, svého středu, ze svého vnitřního klidu lze začít tvořit. Jak? Tvořit prostřednictvím snění, představivosti, lásky a harmonie. Prostřednictvím intuice a nechání věcí, ať se stanou sami.

V zastavení, tichu a přes jednotlivé esence toho, co nás obklopuje, co chceme přenést do tzv. nové Země. Co je to, co milujeme a nechtěli bychom o to přijít? Co my sami vnímáme jako krásné, jedinečné a naplňující? Je to nějaká rostlina, zvíře, strom, místo, bytost, energie? Určitě to není jedna věc, ale začněme postupně.

V mém případě mi první na mysl přišla voda. Voda, kterou miluji ve všech jejích podobách, esenci, hustotě a energii. Proto jsem si dovolila v napojení na tuto lásku, popsat vodu a co k ní cítím. Není možné slovy popsat to, co můžeme jen cítit a tvůrčí proces, který probíhá přes naše vnitřní nastavení, ale může nás to inspirovat, jak lze vnímat tvůrčí proces a jak začít tvořit novou Zemi. Jen skrz uvidění a prožití krásy a harmonie toho, co už tu je, začneme tvořit to nové. 

Přestaňme dávat pozornost tam, kam už není třeba. Opusťme všechny staré programy a začněme tvořit z pozice lásky a harmonie. Začněme snít, začněme vidět a cítit krásu okolo sebe a vně sebe. Začněme vědomě prožívat a vidět život za závojem iluze strachu a starých programů. Iluze je odstraněna a nyní nastává nové paradigma.

Jsme tvůrci, jsme božské lidské bytosti a máme moc změnit všechno, co nás obklopuje, co je tzv. projeveným světem. 

Tak začněme žít tak, jak jsme si vysnili a ne tak, jak jsme byli naučeni. To, jak se nyní jeví projevený svět není skutečnost, to jsou staré vzorce a programy. Pravda je v našich srdcích. Pravdu najdeme v našem středu.

Já vidím krásu, naplněnost, otevřený neomezený nekonečný potenciál. Vidím lidské bytosti jako tvůrce, kteří se radují, milují a vědí. Vědí, kdo doopravdy jsou a nebojí se. Bytosti, které jsou ve své síle, stateční, odvážní a plně si vědomi toho, co chtějí. Už nechtějí žít v iluzi a pod tlakem či vedením druhých lidí a programů, ale chtějí žít ze své vlastní skutečnosti, vlastních pocitů - instinktu a ze středu svého srdce.

Vidím novou Zemi, která vzniká uvnitř každého z nás. Ráj, který je tvořen ne anděly, ani duchovními vůdci, ani jinými civilizacemi, ani průvodci z jiných galaxií, ale Ráj tvořen lidmi. Lidmi z masa a kostí, lidmi, kteří jsou tu teď a tady. 

Lidmi, kteří změnili svá vnitřní nastavení, opustili programy a vzorce a žijí vědomě podle svého srdce a instinktu. To je ten proces, který nyní nastává, který se děje, a který nás vede do nového bytí.

Přestaňme živit strach, manipulaci, zneužitou moc a ty, kteří nám přišli hrát ty tzv. zlé. Nechme jim jejich cestu a soustřeďme se na tu svou. Růst můžeme jen skrze sebe, ne skrz ty druhé.

Jsme připraveni. Nechme se to stát. Otevřeme se tomuto procesu. Nechme se vést tímto procesem. A jen důvěřujme a přijímejme tyto nové skutečnosti do našich životů. A sněme. Sněme své představy o Ráji. 

Začneme tvořit Ráj přes to krásné, co nás již obklopuje, co je součástí našich životů. Pozorujme, oslavujme, pojmenovávejme krásu.

To čemu dáváme pozornost posilujeme. Tak co chceme ve svém životě posilovat? Co chceme, aby v našem životě rostlo? Už se rozhodněme a držme se toho!

Nejsme v tom sami. Jsem s námi a vy se mnou.