Význam zvířat na naší duchovní cestě

Dnes se mi stala zvláštní příhoda. Ráno u snídaně jsem řešila maily a facebook zprávy a najednou mi přistála fotka a dilema od známé, která řešila, že mamince na balkóně se usídlila holubí rodinka s hnízdem a dvěma vejci, čekající na nové potomky. Řešila, zda zabít či ne, protože holubi vnímáme často jako škůdce.

I když člověka nemohou holubi zdravotně ohrozit, v našich myslích, je zakódováno, že ano. Nějak jsme se naučili se všeho bát a cítit se vším možným ohroženi. Ale to je jiná kapitola.

Zajímavé bylo, že se mi těch holubů zželelo a napsala jsem jí komentář, co za duchovní význam holubi představují a hlavně to, že je to naopak pro její maminku dárek, kdy může z bezprostřední blízkosti sledovat líhnutí ptáčků v přímém přenosu. Že se to přeci jen tak někomu nepoštěstí, být součástí zrození nového života, protože jsem to v tu chvíli takto cítila.

Holub - v pramenech se nerozlišuje domácí a divoký. V Přední Asii dáván do souvislosti s bohyní plodnosti Ištar. V Řecku zasvěcen Afroditě. Islámem pokládán za posvátného ptáka. V křesťanském umění symbol mírnosti, prostoty a čistoty. Párek bílých holubů je populárním symbolem lásky; s ratolestí v zobáčku všeobecně symbolizuje mír.

A co se nestalo, chvíli na to, jsem objevila v mé kuchyni mravence. Nejdříve jsem se zhrozila, co tu dělají, a běhaly mi myšlenky, jako kde mám co špatně, aby je to mohlo nalákat, a pak jsem chtěla hledat nějaký prostředek, kterým je zahubím. To trvalo pár vteřin, než mi došlo, že takhle ne, to, jak to vnímám je starý systém a naučené vzorce a já to chci nyní jinak.

Tak jsem jim začala domlouvat, možná i trochu vyhrožovat. Jako, že jim dávám den, aby odešli, jinak je zabiju. No, a to moc duchovní taky zrovna není, že? :)

A pak mě napadlo, co mi vlastně chtějí mravenci říci? První co mě napadlo je jejich pracovitost, ale až taková zarputilost, že jdou proti zdi, proti všem překážkám za svým cílem, v jejich případě přežití. Že postupně krok za krokem dělají vše proto, aby dostáli svého naplnění. A to je v tomto případě, být součástí velkého celku, dělat činnost pro celek, pro komunitu. Bez ohledu na sebe jdou za vyšším cílem, který vidí v kolektivní - společné práci - jinak nepřežijí.

Ano mravenec nepřežije sám, on potřebuje svou komunitu. Komunitu, která bezpodmínečně společně buduje své království, a je založená na píli a práci všech jejích jednotlivců. Došlo mi, že mravenci mě přišli utvrdit v tom, co jsem na chvíli zapomněla, že tu nejsem jen pro sebe, ale že jen díky sobě, mohu být součástí celku, a že každý z nás je natolik důležitý v řetězci událostí a kolektivu, že na to nemáme zapomínat.

Mravenci toho unesou daleko více, než váží oni sami a pořád ale opravdu pořád jsou v pohybu a pracují, i když spí. Mravenci se necyklí, ale jdou po předem nastavených cestách s pevně daným úkolem.

Mravenec - ve Staré Číně ztělesňoval píli, ctnost a neochvějnosti. Symbol spolupráce a oddanosti věci. V křesťanství byl chytrostí, snaživostí, vzor správného vedení křesťanského života.

Poslední dobou se cítím často unavená, musím hodně odpočívat a pracovat ve svém nitru. A to mě odvádělo od mé práce v realitě. I to mi mravenci také sdělují, že i když už nemůžeš, není možné se zastavit, musíš jít dál. Krok za krokem, postupně, pomalu, každý den malý krůček k cíli. Jen trpělivostí a důsledností dojdeš k cíli.

Jak nelibě mi to nejdříve znělo, že opět práce, vytrvalost, důslednost, a jak smysluplně mi to zní nyní, když jsem překonala únavu a pustila se do práce. I při tom, co mám již za sebou, co jsem vydržela, překonala a vykonala, uznávám, že mají pravdu. Neznamená to jít bez hlavně do akce, když nemám energii, ale pomalu, krok za krokem začít budovat silné základy, na kterých se později dá stavět.

A představte si, večer byli mravenci pryč. Sami od sebe odešli. Věřím na zázraky, a taky se mi dějí. S vděčností děkuji.

A co ve vás evokuje holub nebo mravenec? Protože právě to, jak s vámi tyto zvířata rezonují, jak vnímáte tyto jednotlivá zvířata, při čtení tohoto článku, ukazuje na váš současný stav mysli, který máte sami k sobě a na své cestě k vyřešení.

Když začneme více vnímat okolní bytosti, a tím myslím i zvířata, rostliny, kameny, apod. uvidíte, jak vám posílají jemné vzkazy a rady, které je dobré poslouchat. Poté předejdete těm hlučnějším:)