Zanechte pozitivní energetickou stopu

Chcete zažít zázrak? Vytvořte ho sami, máte tu moc tvořit zázraky sami a to prostřednictvím tvoření tzv. pozitivní energetické stopy. Zanechte tuto energetickou stopu - i to je jeden z vašich úkolů zde na zemi tady a teď.

Stále se snažíme svou moc předávat někomu zvenčí - vymlouváme se na zákony, nařízení, zvyky a nastavení společnosti, na systém, rodinu a já nevím, na co všechno. A přitom je to jen strach, strach začít žít, jednat a tvořit ze srdce, a plně podle sebe.

To není žádná výčitka, to je jen konstatování, které si již mnoho lidí uvědomuje a snaží se své strachy stále více rozpoznávat, přijímat a propouštět. Protože nic není špatně, není žádná vina, žádné chyby, za které se musíme soudit a trestat, je to vývoj - evoluční vývoj - postupný přechod do žití na planetě jiným způsobem, způsobem cítění. Cítěním přes srdce.

Ale nyní se již dostanu k vysvětlení termínu, pozitivní energetická stopa, protože to je to, co otevírá cestu nejen vám samotným, ale i dalším členům vaší rodiny, přáteli, známými, okolím, ale i novou cestu v celém vesmíru. Je to, když jednáte ze srdce, z pocitu lásky a beze strachu.

Pro příklad si představte svou vlastní nebo někoho blízkého rodinu. Většina rodin má tzv. černou ovci, nebo někoho, kdo je "takový jiný". Tímto označením jsou nazýváni, buď ti, kteří udělali v očích rodiny něco negativního, co v očích rodiny poškodilo dobré způsoby mravní, nebo něco naopak pozitivního, co ale v jejich vnímání, je něco nenormálního, či-li jiného, než očekávali. A to proto, protože to není podle jejich naučeného vzorce chování, podle jejich představ.

Většinou je to spojeno s tím, že žijete, chováte se a mluvíte jinak, než jako celá rodina, tzv. nezapadáte do vzorců a představ, jste jiní.

Tyto tzv. černé ovce, jsou samozřejmě vnímány nejen v rodinách, ale i v okolí, mezi přáteli, mezi známými, nebo v práci. Souzení druhých, jejich sledování a hodnocení je jeden ze sportů nás lidí, kteří nechceme zatím žít svůj vlastní život, převzít zodpovědnost sami za sebe, a řešit jen svou vlastní cestu, ale hledáme berličku pro tyto strachy venku u jiných, kdy díky těmto příkladům si připadáme lepší a hodnotnější. Je to způsobeno malou vlastní sebe hodnotou a nízkým sebevědomím, a samozřejmě i naučenými starými vzorci z rodiny.

To není souzení rodiny, jako takové. Rodina je důležitá a na své cestě vývojem, je důležité plné přijetí vlastní rodiny, odpuštění všem jejím členům, pokud to tak cítíte, a také i sami sobě.

Ale chci říci, že když takový člověk, který svým láskyplným přístupem, pozitivním jednáním a upřímností žije v takové rodině, dokáže právě jen tím, že je, zanechat pozitivní energetickou stopu.

Tím, že žije plně podle sebe, podle svých hodnot a ne podle zavedených rodinných vzorců, zanechává tuto stopu nejen pro další generace, kdy otevírá možnost žít a fungovat jinak, a tím dává dalším generacím šanci jít po stopě nové, jiné - bez těchto naučených vazeb a vzorců, ale otevírá tím cestu (zasévá semínko) - možnost žít jinak než generace předtím.

Když tento dotyčný má sám děti, ty již pak nejsou dokonce zatíženi tzv. karmickou rodovou zátěží (minulost a vzorce, které dědíme v našich buňkách od předků), a tyto děti již nejen, že nejdou stejnou cestou, jako generace před ním, ale nemají v buňkách ani tuto zátěž, takže se již na své cestě nemusejí vypořádávat s tzv. rodinou karmou.

Není to vždycky jednoduchá cesta, i když i to si sami volíme. Na této cestě jste sami, a samozřejmě pohledy, chování a strachy takové rodiny a jejích členů cítíte a vnímáte více, než ostatní. Dokonce někdy přijde i atak ze strany některých členů rodiny, kteří by vás chtěli mít tam, kde jsou oni sami. Ale když vydržíte, když jim jejich konání oplatíte láskou a porozumněním, když se nevzdáte, dostanete odměnu v podobě nového života v lásce, radosti a svobodě.

Právě v našich rodinách, kde ještě převládá starý nefunkční systém, kde vlastně lidé nejsou plně šťastní, láskyplní, upřímní, radostní, soucitní a sebevědomí, tam taková pozitivní energetická stopa dokáže zázraky. Již se vám nepodaří změnit ty, kteří v tomto systému žijí dlouho a nechtějí ho skutečně změnit, ale to není váš úkol. Děláte to pro sebe, pro svůj svobodnější život. A to, že to zanechá i pozitivní stopu pro další generace, je jen velká třešnička na dortu:)

Co se týká tzv. Poslů Světla - toto je dokonce jeden z jejich úkolů.

A tato pozitivní energetická stopa se nedotkne jen rodiny, ale i třeba vaší práce, skupiny přátel, ale i místa, kde žijete, a dokonce i celého vesmíru. Protože toto jedno semínko, tato tzv. rebélie, toto vyjádření a žití podle srdce, beze strachu - dokáže změnit celý pohled na život.

Nebojte se zanechávat pozitivní energetickou stopu. Buďte jiní - rebelujte:)

Ano, možná budete svému okolí připadat divní, někdy třeba i mimo realitu, nenormální, ale to jsou jen jejich strachy, protože jen sebevědomý a láskyplný člověk nesoudí druhé, neobává se silných jedinců a nepotřebuje hodnotit činy druhých. Takový člověk přijímá každého bezpodmínečně s láskou a pochopením. Právě ti sebevědomí ocení to, jaký jste. I když to stejně nepotřebujete, protože důležité je to, co cítíte a víte jen vy sami.

Přeji nám, aby se počet těchto Poslů Světla, těchto rebelů jen zvyšoval. Aby se bořil zaběhnutý starý systém, který spokojenost nepřináší. Je čas začít žít jinak a začít žít systém nový. Začít věřit, že život si tvoříme my sami. Vědomí už na to máme, teď jen tu odvahu:)