Zdánlivé uvolňování, jako zkouška našeho vědomí

Nyní se nám přes léto dostane uvolnění, abychom ukázali hlavně sami sobě a tím pádem i svému životu, zda jsme pochopili to, co nám předcházející události a omezení přišli sdělit. Zda vyplavování strachů a našich nižších struktur pomohlo k uvědomování si, co jsou naše nejdůležitější hodnoty, a zda naše vědomí již tvoří v lásce a intuici nebo ještě ne. Jak jsme nyní na tom, bude mít vliv na události, které přijdou na podzim.

Tento článek jsem si dovolila sdílet k zamyšlení a hlavně udržení vnitřního klidu. 

Cílem je pokračování každého z nás k vnitřnímu uvědomování si sebe sama, jako zvolené životní cesty, a ne jen chvilce zamyšlení v dobách koronaviru. 

Každý proces se děje z vesmírného (celkového) hlediska dokonale a je vždy v dokonalé rovnováze. Budoucnost nám ukáže, jak moc jsme se mýlili, pokud tento čas vnímáme jako něco, co postrádá rovnováhu. Pro ty, kteří se dokázali v tomto čase zastavit a nahlížet na život z vyšší perspektivy je určen tento článek, jako pozvánka k pokračování v lehčí a jasnější cestu.

Začátkem roku přišla i k nám prostřednictvím médií a pak vlády tzv pandemie, aby se probudili ještě ti, kteří spali, aby vyplavované strachy zatřásli těmi, kteří byli ještě zahaleni za závojem iluzí a žili ve starém systému vzorců a programů. A také ukázala těm, kteří dokázali být ve svém středu, udržet svůj vnitřní klid a vyrovnanost, jak krásný může být život i v době omezeních a kolektivních strachů.

Důvody byly různé a není v mém zájmu, teď tady všechny vypisovat, ale hlavní účel tohoto procesu byl pomoci ve vývoji těm, kteří byli již probuzeni a urychlit proces těm, kteří na sobě pracovali. Zároveň tzv probudit ty, kteří se stále procesu změny bránili. Poukázat na mnoho našich iluzí a pomoci ve vývoji nového paradigmatu. 

Všichni jsme na tom stejně, už není prostor pro ego, masky, nějaký duchovní vedení či nedej "Bože" vůdcovství. Nyní je to o každém z nás, o své vlastní síle, odvaze a rozhodnutí, co chceme žít a tvořit. Je to také o sdílení informací, inspirace, nápadech a názorech. Je to o jednotlivci a zároveň tvorbě pro celek.

Toto období ukázalo tolik úhlů pohledu, tolik možností vědomí, že sledovat to z pohledu kolektivního pole je nádhera a uvědomění si dokonalosti života a jeho vedení. 

Nyní přichází období plození. Tvorby nových nápadů (plodů) z místa pokory, vděčnosti, z prostoru klidu a důvěry v celý proces. Ten, kdo zasel, zaléval a udržoval klid a harmonii, nyní bude tvořit plody, které na podzim přinesou dokonalou úrodu. Úrodu, kterou dopředu neznáme a ani nepotřebujeme znát.

Nadcházející období je zkouškou, zda jsme pochopili transformační proces, zda jsme již uzřeli nádheru života a nyní v harmonii, lásce a klidu budeme opečovávat a tvořit své vlastní plody. 

Není to o návratu k rychlosti, zapojení se do procesu tzv normálu jako předtím, ale k pokračování ve změně samotného našeho bytí uvnitř každého z nás. 

Abychom si vzali z minulého období "omezení" poučení, abychom si zachovali to dobré, co nám to přineslo, aby změny pohledu a myšlení, které to odhalilo, byly akceptovány a zařazeny do našich životů.

Jdeme do dalšího cyklu a jaký tento cyklus bude, je na každém z nás. Může to být nejkrásnější období nebo nejnáročnější, co si zvolíme, to se bude nyní manifestovat. 

Volba je na tobě.