Nový život 


Přišlo hlubší zamyšlení nad významem slova milost. Co je to vlastně milost, co to slovo nese za energii, co obnáší, jaký je jeho skutečný význam a koho se milost týká. Lze se naladit na vibrace milosti, i když se člověk nachází zrovna v nižších vibracích? A mohu získat milost?

Co je vlastně ten Zdroj? Co nám nyní způsobuje a kdo nás ve skutečnosti řídí? Slunce je zdroj toho všeho, co se nyní na planetě Zemi a s námi odehrává. Je to zdroj transformace, zdroj přeměny a posunu Země a nás samých. Jdeme ke zdroji, takže jdeme ke Slunci přes svá srdce, neboť Slunce je jako naše srdce - zdroj našeho vesmíru. ...

Tento článek je pro všechny, kterých se to týkalo a i těch, které to ještě čeká. Jsou to informace o tom, co se děje v současné době s našimi těly na úrovni fyzické i energetické. Jedno z nejzajímavější a zároveň nejnáročnějších období procesu započalo tímto rokem a nyní se jeho intenzita stupňuje.

Krásné pozdravy ze zahrady. Byla jsem již delší čas vedena být vidět, být osobnější, otevřít se světu, a tak vznikl tento nový blog z dětské radosti s troškou ironie a spoustou lásky...

Věčné téma sebelásky, sebehodnoty, sebeúcty se nám zrcadlí v životě každý den. Jak se cítíme, jací jsou lidé okolo nás, jak se k nám chovají a my k nim. Život plyne a my neustále něco hledáme a nevíme co. Nespokojenost, neukotvenost, nenaplněnost. Když odhodíme všechny poučky, články a rady, tak zůstane jediná skutečnost, bytí ze svého středu - ze...

Už víme, že svět ve kterém žijeme, je odrazem toho, jak a co si myslíme. Už víme, že jsme jednou částí něčeho, co nazýváme jednotou, vědomím, Bohem, zdrojem, nebo vesmírem, apod. Už víme, že jsme víc, než jen tohle tělo. Víme, že chceme žít šťastný a spokojený život. Ale co ještě někteří z nás nevědí, je jak. Odpovědí na JAK je právě SKUTEČNOST....

Zní to až archaicky a přitom je to tak jednoduché, ryzí muž bez nánosů. Muž, který je ve své sebeúctě, ve své síle a vědomí si toho, kdo ve skutečnosti je. Muž, který nic nepotřebuje, ale plně ví, co chce a co nechce. Vědomí toho kdo ve skutečnost je, nosí uvnitř svého srdce, nedemonstruje to navenek, není proč a pro...

Kdo vlastně doopravdy jsme? Posvátná žena je bytost, která není v historii Země úplně známá, protože je to žena, která plně nabourává naprogramované představy o dokonalé ženě. Posvátnou ženu poznáme jen tehdy, pokud již vidíme sami sebe, protože tato žena se neschovává za masky, ani za falešné představy o kráse, tahle žena ví přesně kdo je a to je...

Začínáme vnímat a tvořit lásku, která není o vlastnění, o požadavcích, o kontrole, o lítosti, o manipulaci nebo o očekávání. Najednou věříme na lásku, kterou zatím neznáme, ale víme v hloubi srdce, že existuje. Musí existovat, když ji cítíme, když jsme ji schopni stvořit uvnitř sebe. Tato bezpodmínečná láska, která se nic nemusí učit, ale jen být,...

Když se nyní podíváme na svůj život, vidíme hranice - hranice, které nás limitují, které nám říkají, co ještě můžeme a co už ne, co je v pořádku a co není. Hranice, které nás drží a nedovolují nám, abychom plně procítili, kdo ve skutečnosti jsme a kam až můžeme jít. A to se netýká hranic fyzických, ale našich hranic v...

Jsme na to připraveni, jdeme do nového stavu bytí a tento stav se týká změny celého našeho nastavení. Jdeme do stavu napojení se na božské Bytí (Zdroj, Bůh, Otec). Plně se odpojíme od stavu z "Mysli" a napojíme se na stav "Bytí". Zvolíme si to nejlepší pro sebe (a tím i pro celek) - začínáme tvořit svůj vlastní ráj na Zemi....

Buďte v obraze i na Facebooku

Články a co mě osloví uveřejňuji na FBC

Pokud Vás mé články inspirují či pomáhají, můžete mi poslat příspěvek na mou tvorbu. Děkuji. 

 Číslo účtu : 2801596480 / 2010