Transformace
 

Co když je současná situace dobrá? Co když má přinést něco, co bychom jinak nespatřili? Co když se nám to děje pro naše nejvyšší dobro? Zkusme se na současnou situaci podívat z jiného úhlu pohledu. Zkusme nyní opustit strachy, obavy a uvidět něco, co nám přináší současná pandemie za možnosti a vnitřní posuny. Využijme této příležitosti a přeměňme...

Pokud cítíme strach, vyvstalo něco, co máme nyní uvidět, zpracovat a nakonec i přijmout. A nebo můžeme tomuto pocitu podlehnout a vytvářet si další bolest a utrpení. Současná situace je příležitost ke zpracování našich strachů, příležitost k obrovskému růstu každého z nás. Příležitost k vysvobození.

Milujeme a chceme být bezpodmínečně milováni a přitom se nám toho stavu bezpodmínečnosti nedostává. Proč? Protože chceme lásku po druhých zvenčí podle našich představ a tužeb, a zároveň nemáme bezpodmínečně rádi ani sami sebe. A protože již žijeme bez iluzí a ukazuje se všechno tak, jak to je, je pro nás kupodivu snazší, vyjít z toho začarovaného...

Nic nemusíme, nic nejsme povinni dělat, konat, říkat, nemusíme vůbec nic. Zodpovědnost máme jen sami za sebe, za své pocity, ale ne za nic jiného. A vlastně ani tu zodpovědnost nakonec nemáme, když všechnno odložíme, stačí jen být. Mělo by nám být jedno, co si myslí druzí, co říkají a co dělají. Je to jejich život, stejně jako náš život,...

My všichni vnímáme probíhající změny, které se v současné době dějí, a které nás vedou více k sobě, ke své prapodstatě, ke svému srdci, k sebelásce a k vlastní hodnotě. Prostě ty naše srdce je potřeba otevřít, ať už chceme nebo ne. Čím méně se bráníme, tím lehčeji proces probíhá. Ale v tom "papiňáku" jsme nyní všichni.

Negativní myšlenky, jsou vždy založené na strachu. Takže všechny pocity spojené s frustrací, zlostí, naštvaností, nepochopením, omezeními, úzkostí jsou strach a strach, jak již víme, je iluze naší mysli, která se snaží odvést naši pozornost od toho, abychom cítili a naslouchali svému srdci, svým pocitům.

Pryč se všemi poučkami, návody a tvrzeními. Pryč se vším, co jsme se dosud naučili, co známe a co si myslíme, že je cesta k naším snům. Pryč se vším, co již nechceme a nepotřebujeme. Zkusme učinit jednu jedinou věc - otevřít se životu a sami sobě.

Jak začít, když v člověku ještě doznívají pocity z tohoto zážitku, které se vynořují z hloubi duše rovnou do srdce. Tenhle film je alegorie, výtvarná báseň, rozsáhlá epopej, ve které je nesené duchovní poselství. Monumentální dílo přesahující cokoliv, co jsme doposud viděli a jsme schopni procítit.

Pro některé z nás silné téma. V mnoha článcích, videích a seminářích neustále slyšíme - hlavně se mít rád, hlavně mít rád sám sebe, cítit sebelásku je to nejpodstatnější. Ale jak? Každý si budeme muset, najít vlastní cestu sami, ale pokusím se zde představit několik jednoduchých technik z praxe.

A o tom to celé je - vzpomenout si, kdo doopravdy jsme. Tak jako jsme někteří z nás zapomněli, že jsme byli také dětmi, že máme v sobě dětskou duši, že milujeme hrát si, že milujeme se smát, že jsme milující bytosti. Stačí si jen rozpomenout. Nalaďme se srdcem, ne myslí, ne naučenými vzorci a starými schématy, ale tím nejúžasnějším,...

Co si myslíme, to vytváříme. Co vytváříme, tím se stáváme. Čím se stáváme, to vyjadřujeme. Co vyjadřujeme, to prožíváme. Co prožíváme, tím jsme. Čím jsme, to si myslíme. A kruh se uzavírá. Citát z knihy Neale Donalda Walsche. Nejdříve přichází vize, a pak její realizace v našem světě.

Někteří z nás již vědí, že zde na zemi probíhá nějaká transformace. Někteří z nás se na této transformaci vědomě podílejí a někteří z nás pomáhají současně i ostatním, aby procházeli touto změnou lehčeji, rychleji a hlavně s pocitem, že v tom nejsme sami. Co se to tedy vlastně děje? A mohu vědomě celý proces ulehčit?

Ticho léčí. Je to s podivem, ale ano. Dnešní svět nám vzal ticho - odpojil nás od něj. Televize, internet, reklamy na každém rohu, hluk města, rachot aut a strojů, a mnoho dalšího nás odpojilo od nás samých. My sami jsme se nechali odpojit a nyní hledáme sami sebe, svůj vnitřní klid. Pokud chceme uvidět svou sílu, svou krásu, svou...

O tomto fenoménu již bylo napsáno mnohé. Je i hodně kurzů a různých rad a prožitkových seminářů, ale jedno je jisté, osobní setkání na úrovni našeho vnitřního dítěte může pomoci každému z nás. Toto setkání uzdravuje, ulevuje, propouští a hladí. A víte co, posunuje nás kvantovými skoky sami k sobě.

Stále někteří z nás hledají duchovno mimo sebe. Očekáváme nějaké schopnosti, jako potvrzení toho, že jsme dostatečně duchovní. Myslíme si, že duchovno je něco mimo nás, ale opak je pravdou. Někteří z nás již duchovně žijí, ani o tom nevědí.

Chceš znát smysl svého bytí? Toužíš se posunout a nevíš jak? Vnímáš stoupající tlaky na změnu, ale nevíš, co máš dělat? Přemýšlíš, jaký je tvůj další krok? Cítíš potřebu vlastního posunu? Pokud se chceš posunout na své cestě transformace, začni žít svůj vlastní příběh. Tvůj příběh je to, co je jen tvoje - nikoho jiného. Je to tvůj příběh, tvoje...

To, co vás svazuje a drží ve vězení nevědomosti je strach. Strach hledejte za každou nepříznivou, negativní emocí. Strach najdete pod pocitem viny, lítosti, agresivity, souzení, bolesti, oběti, hněvu, obavy, podrážděnosti a podobně. Naopak vše pozitivní a příjemné najdete pod láskou. Odvahu, laskavost, vděčnost, pokoru, trpělivost, soucit,...

Cesta evolučního vývoje, kterým nyní procházíme, má několik fází či levelů, bez kterých se neposuneme dál, které nás na naší cestě čekají a jsou velice důležité. A jedním z těchto levelů je, přijmout do svého života a naučit se trpělivosti.


Buďte v obraze i na Facebooku

Články a co mě osloví uveřejňuji i na: Facebook